Pojišťovnictví

Pojistěte se pro život

Typy životního pojištění

Životní pojištění

Buďte připraveni na nejrůznější životní události, které Vás mohou během života potkat. Životní pojištění chrání jednotlivce i rodinu před finančními důsledky, které mohou nastat nečekanými životními situacemi.

Ve světě pojištění mám přehled a z množství nabídek Vám vyberu tu, která je vhodná pro Váš život.

Pojištění by se mělo v průběhu života upravovat, dle toho, jak Váš život plyne. Já jsme tu od toho, abych dle Vašich životních situací pojištění nastavila správně.

Je vhodné například při zajištění hypotéky. Zaměřeno čistě jako pojistná ochrana před nenadálými riziky.

Jedná se o pojištění, které kombinuje pojistnou ochranu a zhodnocení vkládaných finančních prostředků.

Neživotní pojištění

Pojistěte si vše na čem Vám záleží, připravte se na nenadálé události běžného života. Buďte připraveni na škody, které mohou způsobit Vaše děti nebo domácí mazlíčci a když někam vycestujete nenechte nic náhodě a pojistěte se i na cestu.

Nezapomeňte ani na povinné ručení a přidejte si k tomu i havarijní pojištění, ať Vás nic nepřekvapí ani na silnicích.

Ráda Vám pomůžu sjednat ta správná neživotní pojištění, dle toho, co aktuálně potřebujete pojistit a dle toho, co se ve Vašem životě děje.

Pojištění, které komplexně ochrání majetek před nečekanými událostmi. Pojištění movitého i nemovitého majetku i v případě nestandardních požadavků.

Pomůžu Vám pojistit rodinný dům, byt, rekreační dům, garáž pro váš automobil, stavbu ve výstavbě, domácnost, soubor zařízení domácnosti, věci osobní potřeby, audio-vizuální techniku, elektronické a optické přístroje, umělecká díla, sbírky a starožitnosti, klenoty, cennosti, cenné papíry a peníze, sportovní náčiní, jízdní kola, auto potřeby, zdravotní pomůcky pro tělesně postižené, zkrátka vše, co má pro Vás hodnotu a záleží Vám na tom.

Povinné ručení je pojištění plynoucí ze zákona, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla na pozemních komunikacích byste měli uzavřít dříve než vyrazíte na cestu.

Chrání před škodami jako v důsledku dopravní nehody, odcizení automobilu, vandalismu a v případě živelných pohrom. Výhodou havarijního pojištění je, že pojišťovna zaplatí i škodu, kterou způsobíte vlastní vinou.

Pojištění odpovědnosti za škody při výkonu povolání
Vztahuje obecně na škody způsobené při plnění úkolů v pracovněprávním nebo služebním vztahu, za které odpovídá zaměstnanec podle ustanovení zákoníku práce.

Pojištění odpovědnosti za škodu v běžném občanském životě
Týká se škod na zdraví, věcech i jiných škod, jež vzniknou na území České republiky. Vztahuje se na škody, které způsobíte vy nebo členové vaší domácnosti třetí osobě, např. při provozu domácnosti, zábavě, při rekreačním sportu.

Pojištění na cesty, které kryje řadu rizik, která vás mohou potkat na cestách. Základní verze cestovního pojištění kryje léčebné výlohy a asistenční služby. Dále je možné si připojistit k základním rizikům i pojištění úrazu, odpovědnosti a také připojištění zavazadel či rizikových sportů.

Buďte připraveni, ne překvapeni.

Vyberu pro Vás tu správnou pojistku, zabezpečím Vás i vaší rodinu.